Här kan du läsa artiklar som vi skrivit för tidningen Allt om Jakt och Vapen. Ett genomgående tema för våra artiklar har varit mentalkunskap som verktyg vid problemlösningar.
Tänk på att svaren i de flesta fall handlar om träningsråd till enskilda hundägare som våra domare fått möjlighet att träffa för att träna mot det resultat ägaren bett om hjälp för att nå.  Även flertalet brevsvar är riktade till den hundägare som skrivit till oss för att få träningsråd.

Jakt och Vapen hundskola med kent.

Här kan du lyssna på ett avsnitt från Bikkjepodden, en norsk podcast med fokus på hundkunskap. Det är Carmen Germaine Kadim som intervjuar Barbro Börjesson om relation, samarbete och ledarskap.

Reportage från mentaltest av bassetägare Jack Junel

En man och hans hundar

Hundgårdsrutiner

Kompetensutveckling.

Vorsteh som hemvärnshund.

Träningsgrupp som har eftersök som mål.

Fråga om hunden kan bli farlig.

Råd till hundägare vars hund tar bakspår.

Osäkerhet kan ge uttryck i olika beteenden.

Råd när hunden blivit skottokig.

Ledarskap, fortsättning.

BB-gruppens syn på begreppet ledarskap.

Träning för ägare som gått för snabbt fram i specialarbetet.

Träning av hund som anmälts för oacceptabelt beteende.

Svar till ägare om oförklarigt beteende.

Från rädd och osäker till glad och lycklig.

Träning inför viltspår.

Råd till ägare som övertagit en ängslig hund.

Från rädd och osäker till glad och lycklig.

Hög stressnivå kan påverka olika beteenden.

Hembesök hos ung hund som terroriserar sin matte.

Råd när hunden morrar vid matskålen.

Problemlösning när hunden lärt sig stöta vildsvin.

Träning av hund som gör utfall mot andra hundar.

Hembesök hos familj med jobbog ung hund.

Mentaltest för att förstå hunden bättre.

Tips vid spårträning.