BB-GRUPPEN NYSTARTAR.

I januari 2022 skedde BB-gruppens nystart av dem som tillsammans med mig ansvarar för gruppens inofficiella mentaltester. Vi vill återuppta den kursform som BB-gruppen startade med för många år sedan och som innehöll en kombination av test och träning. Kursformen har fokus på mentalkunskap för att kunna individanpassa både inlärning av specialområden och hantering av de problemlösningar som exemplifieras av deltagarnas hundar och ägare.
Kursen är i första hand skapad för dig som önskar få hanteringsråd och/eller träningshjälp och samtidigt få din hund mentaltestad. Men vi välkomnar också dig som delar vårt intresse av att dyka in i hundarnas mentala inre och anpassa träning för att så långt det är möjligt undvika felbeteenden. Du kommer att få lyssna till våra domares omdömen och förklaringar för att därefter ta del av planeringen och träning av varje ekipage.
                                                                             

Kursen startar en fredagskväll med föreläsning om grundläggande mentalkunskap och genomgång av vårt mentaltest. Vidare under helgen är tiden avsatt för mentaltest och domarnas planering och träning för att vägleda hundägarna.
På vår kontaktsida finner du våra domare och du är välkommen att kontakta den som bor närmast dig för att få information om tid, plats, kostnad eller annat du undrar över.