Mentaltest  Hundens högskoleprov.

BB-gruppens inofficiella mentaltester 2023

Tid                                   Plats                                                                    Anmälan till                
April 29-30                    Stockholm/Västerhaninge                             goran@foradlingsgruppen.se
Maj 25-28                      Växjö/Bergqvara gård                                     ulrica@bergqvaragard.se
Augusti 11 - 13               Västerås/Tidö Slott                                         magnus@wildtribes.se

BB-gruppens testbana har sitt ursprung i Brukshundklubbens ”gamla” MT (MentalTest) och genomförs som ett inofficiellt test. Protokollet förklarar varje egenskap och domarnas värderingar sker i en sex-gradig skala. Beteenden och känslor samverkar och vår uppgift är att observerar vad en hund gör och därefter analysera och värdera orsaken till beteendet.
Testet består av 10 retningssituationer som är planerade på ett sätt som ska skilja dem från vardagshändelser.  Det tar cirka en timma att testa en hund och ägaren följer hunden genom hela banan. Vi är alltid minst två domare som samarbetar och efter testet får du som önskar tränings- eller hanteringsråd.
BB-gruppens test är öppet för alla hundar, även blandraser, oavsett ålder. Våra domare har en bred kunskap och erfarenhet och kan vid behov frångå banans grundplanering och även anpassa retningarna till en enskild hunds förutsättningar. Vår ambition är att alla hundägare ska kunna få ett protokoll med samtliga egenskaper värderade vilket innebär att det är ytterst ovanligt att vi avbryter ett test.
Vi som testar ser inte din hund som bättre eller sämre än en annan. Det är du som ägare eller din hunds uppfödare och rasklubb som kan göra det omdömet. För oss som använder testet som hjälp vid svåra dressyrfrågor ger det viktig information om vilken väg vi ska välja i träningen.
Anledningen till att man vill testa sin hund kan variera. Många gör det av generellt intresse av hundars mentalitet. Till oss kommer uppfödare som vill försäkra sig om att en tänkt avelshund har de rastypiska anlagen i rätt mängd, eller kontrollera resultat av en kull. Jakthundsägare väljer testet för att få veta hur de ska jaga in unghunden på bästa sätt. Det är också lämpligt att låta testa en hund för att få råd om hantering om hunden visar okontrollerad aggressivitet, rädsla eller stress. Mentaltestet ska ses som ett ypperligt instrument för att göra det enklare att förstå sin hund och så effektivt som möjligt kunna planera träningen.
I BB-gruppens databas finns alla testade hundar registrerade och den finner du diagram där du kan jämföra din hunds resultat med övriga av samma ras.

Vem är du ?

Testet startar med en rolig lek.

 Att jaga brukar vara uppskattat.

Aha, var det bara en pappersmänniska !

Va' tusan var det som lät här ?