Om oss

BB-gruppen bildades 1998 av mig, Barbro Börjesson, Berit Magnusson och ett tiotal entusiastiska kursdeltagare som under flera år deltagit vid dåvarande statens hundskola i Sollefteås utbildningar. Alla var erfarna jägare som önskade en gedigen vidareutbildning i hundars mentalitet. Deras mål var att kunna sprida hundkunskap bland jakthundsägare och ge dem möjlighet att också mentaltesta sina hundar. Det genererade i att gruppen fick i uppdrag att utbilda instruktörer inom Svenska Jägareförbundet.
Under åren har våra ansvarsområden uppdelats och nya medlemmar har tillkommit och några har lämnat gruppen. För närvarande består gruppen av personer med en blandning av erfarenheter. Förutom att de flesta är jägare med delade intresseområden är några uppfödare, några har särskilt intresse för tjänstehundverksamhet och två av oss är inbitna slädhundsförare.  Det innebär att vi inte längre ser oss som en grupp med fokus enbart mot jägarkåren utan vi välkomnar alla typer av hundar och hundägare till våra mentaltester, kurser och föreläsningar.