Om oss

Gruppen bildades 1999 och består av entusiastiska medlemmar som tillsammans med mig, Barbro Börjesson, det året fick i uppdrag att bredda hundkunskapen inom Svenska Jägareförbundet. Initiativ till gruppbildningen togs av Berit Magnusson. Berit ingick i den första handledarutbildning som f.d. Hundskolan i Sollefteå erbjöd under 1990-talet. På initiativ av deltagarna ledde det till en utbildning i fyra steg där eleverna i steg 4:a blev certifierade jakthundsinstruktörer.

Ett av gruppens uppdrag var att likrikta Jägareförbundets hundägarkurser. Berit hade förstått att man inte nödvändigtvis måste lära jakthundar traditionella ”moment” under en grundlydnadskurs. Hon hade sett att resultaten blev bättre om deltagarna fick lära sig hur man i grunden bygger upp en så god relation som möjligt till sin hund. Det målet kan man nå på ett enkelt sätt genom att fokusera på:

Att lära hunden att följa sin förare och att inte dra i kopplet

Att hunden skall ha förtroende för hantering i olika sinnesstämningar

Att förare och hund skall kunna leka tillsammans

Att lära hunden de viktiga kommandoord som alltid måste gälla

De här fyra delarna kom att kallas ”4 lätta steg – till samförstånd med hunden” och är grundstommen i Barbro Börjessons filosofi. De kan praktiseras på såväl valpar som vuxna hundar och för BB-gruppen ligger de 4 stegen till grund för all vidareutbildning av hundar, oavsett framtida arbetsområde.

Berit finns tyvärr inte längre med oss men hennes fantastiska drivkraft har satt sig hårt bland gruppens medlemmar och ett av resultaten är att vi träffas varje år för att byta erfarenheter och ta del av nyheter som någon av oss snappat upp från olika verksamheter med hundinriktning.

Gruppens nuvarande sammansättning har tillsammans en både bred och stor erfarenhet av olika typer av hundar, inte bara jakthundar. Förutom vårt intresse att föreläsa och hålla kurser har vi som ambition att mentaltesta hundar. Något som tillför gruppen kontinuerlig vidareutbildning. ”Ingen hund är den andre lik” och vid våra årliga träffar är teori och praktik på testbanan en stående punkt.

Hösten 2015 upphörde vårt uppdrag vid Svenska Jägareförbundet, men BB-gruppen består och fortsätter sprida den filosofi vi funnit efterfrågas av organisationer, klubbar och enskilda hundägare.