Mentaltest

Ett mentaltest kan vara på sin plats innan hunden skall börja dresseras, spårtränas eller injagas. Man får då veta hur hundens mentala status är och kan individanpassa dressyren och träningen. Ett mentaltest är även lämpligt att göra om hunden visar avvikande beteende som t.ex. att den visar aggressivitet, är allmänt stressad eller visar koncentrationssvårigheter. Seriösa yrkesdressörer använder mentaltest som ett verktyg när de skall dressera hundar för att få en så effektiv dressyrmetod som möjligt.

BB-gruppens mentaltester
Förra året  arrangerades tester från Höör i Skåne till Junsele i Västernorrland och c:a 200 hundar  besökte våra testbanor. Totalt finns nästa 2000 hundar i vår databas.
År 2021 är följande platser och tider hittills planerade:

maj i Höör                                             anm.till majashundliv@gmail.com

8-9 maj i Junsele                                  anm.till  magnus@wildtribes.se

5-6 juni i Stockholm (Haninge)      anm.till  lena.enstrom@live.se

5-7 augusti i Västerås   anm.till  dittegarden@telia.com

12-15 augusti i Växjö                               anm.till ulrica@bergqvaragard.se

Under hösten i Höör     anm.till  majashundliv@gmail.com
 

Dessutom ordnas tester för grupper eller enskilda vid tillräckligt antal anmälningar.

I Götene och i Karlsborg arrangeras tester efter intresse. Anm. till vargannika@telia.com / karlsborshundtjanst@hotmail.com

Ronny Lindvärn: ronny.olsson@hotmail.com

Malin Kyllesjö: malin.kyllesjo@herrgardskliniken.se

Hundens högskoleprov
Testet består av 10 olika moment, där hunden utsätts för situationer som den aldrig förr varit med om. På det viset kan man locka fram de mentala egenskaper som alla hundar har oavsett ras.
 
De olika egenskaperna är som följer
 
Tillgänglighet Intresse av främmande människor
Jaktkamplust Lust att förfölja och intresse av byte
Social kamplust Lust att kämpa med eller mot någon/något
Temperament Anpassningförmåga, nyfikenhet
Skärpa Förmåga att bli arg
Försvarslust Förmåga att besvara hotsignaler
Nervkonstitution Grundstressnivå, koncentrationsförmåga och avreaktion
Hårdhet Visad social status, förmåga att skapa minnesbilder
Dådkraft Förmåga att ta sig fram till retningskällan och att övervinna rädsla
Skottfasthet Reaktion vid skottlossning

Testet är utformat av Barbro Börjesson, och sköts av BB-gruppen. Ett test tar ca en timma och bedöms av två domare. Detta för att säkerställa att hundens mentalitet ges en så objektiv bild som möjligt. Mentaltestet ger inte bara en beskrivning av hundens beteende, ägaren får också reda på orsaken till beteendet.

Vi som testar och värderar ser inte din hund som bättre eller sämre än en annan – det är du som ägare, din hunds uppfödare eller rasklubb som har förutsättningar att komma med det omdömet. För oss som använder testet till hjälp i svåra dressyrfrågor ger det viktig information om vilken väg vi ska välja i träningen. Dessutom – det finns hundar som inte har förutsättningar att förändra sitt beteende. Då är mentaltestet ett bra hjälpmedel för hundägaren att förstå orsaken.


 
Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Denna hemsida skapades med Hemsida24