Kurser / Mentaltest

Varje hund är unik. Allt hundar gör styrs av deras individuella mentala status. Därför är det viktigt för oss att anpassa hantering och dressyr utifrån den enskilda hundens förutsättningar. Mentaltest är ett instrument för att göra det enklare att förstå hundens beteende och så effektivt som möjligt utbilda arbetande hundar.