Instruktörsutbildningar

Våra instruktörsutbildningar för Jägareförbundet 2019

Steg 1 utbildning den 24-26/5 & 7-9/6 (utbildningen är över två veckoslut)
Plats: Rekasta, Enköping
Deltagaravgift: 11 500 kr/person inkl. kost och logi.
Instruktörer: Annika Olsson och Leif Markhagen
Ansvarig och vid frågor kontakta Anders Fredriksson tel. 010- 584 72 42

Steg 3 utbildning den 5-9/6
Plats: Skedhult Säteri, Eksjö
Deltagaravgift: 13 500 kr/person inkl. kost och logi.
Instruktörer: Ulrika Posse och Håkan Sköld
Ansvarig och vid frågor kontakta Louise Gårdefalk tel. 010-584 78 47

Instruktörsutbildning Eftersök klövvilt 12-14/4
Plats: Öster Malma
Deltagaravgift: 4 000kr/person inkl. kost och logi.
Instruktörer: Birger Fransson och Anders Blomgren
Ansvarig och vid frågor kontakta Markus Olsson tel. 010-584 70 35
 

Är du medlem i SJF och vill gå en instruktörsutbildning? Kontakta din krets eller länets hundansvarige.